Gardens of Earth

2011

 

"Bety K. Majerníkova predstavuje premiérovo novú kolekciu Pozemských záhrad ako alegórie sveta. Opakuje v rôznych variáciách motív ľalií a kozičiek. Ľaľia ako symbol čistoty, nevinnosti (či dobre maskovaný kvet zla...), nežné malé kozičky, ktoré si na nej radi pochutia....  Na prvý pohľad romantizujúce mikropríbehy sa pri otvorenejšom vnímaní menia na štipľavejšie odkazy na život okolo. Pozemské záhrady sú aj formálne zaujímavou hrou s vnímaním vrstiev. Bety M. ich kladie na seba tak, že dosahuje ilúziu animácie – robí to vrstvením aj úpravami a kontrastmi povrchov – napr. linorytom, škrabaním, kombináciou materiálov, pridávaním slovných odkazov. Predchádzajúcu kolekciu zbraní necháva postupne doslova obrastať kvetmi. Jedno obdobie strieda plynulo druhé, aby prišlo tretie a tak ďalej a ďalej. Jemné slaďáky čo majú silný refrén."

Ľubica Hustá