Heartcams

2005

 

This collection is formally inspired by consumer electronics design, but focuses more on intimity that we share with digital chips of these gadgets. Series is inspired by design of digital cameras and by shape of artificial heart. Cameras really are some sort of artificial boxes storing the important moments of our lives. We used to store them in our hearts; heart was the right place for memories. Nowadays, it’s slowly replaced by digital boxes.

Táto séria sa formálne inšpiruje tvaroslovím spotrebnej elektroniky, viac sa však zaoberá otázkou intimity, ktorú ukladáme na čipy týchto prístrojov, na fakt, že tento proces ukladania dát a vnímania sveta cez spomínané prístroje deformuje naše vnímanie, ale aj prežitky. Tvaroslovie objektov je inšpirované digitálnymi kamerami a fotoaparátmi, zároveň však aj tvarom umelého srdca . Kamery a fotoaparáty sú v skutočnosti akýmisi umelými schránkami zaznamenávajúcimi prežité udalosti. Táto činnosť sa však odnepamäti spájala so srdcom. Srdce bolo vždy miestom, v ktorom sa ukladajú spomienky a prežitky, v súčasnosti ich odkladáme do digitálnych schránok.