TV's

2005 - 2007

 

This series is a reaction to influence of globalization on our lives, even when we are just sitting at home. When local culture with its own rules confronts the top world news and stories, it becomes very inspirative… This series is a complex of material and technological collages based on this theme. Human beings that appear in TV are specific, and unreal in the same time. In my work I’m giving them strange faces it may be face of lunatic but also saint. In some cases I use the colors and decorativism of holly pictures. I’m trying to express, by light irony, that I take this medium as a new form of religion – In TV we trust!

Táto séria je reakciou na to, ako globalizácia zasahuje do našich životov aj v prípade, že možno iba sedíme doma. V momente, keď sa čisto lokálna kultúra a jej svojské pravidlá dostávajú do priamej konfrontácie s top svetovým dianím, nastáva skutočne zaujímavá situácia... V sérii TV´s sa voľne nechávam inšpirovať tvaroslovím televíznych prístrojov, obrazovkami, ale aj „náplňou“, teda televíznym programom. Dala by sa označiť aj ako komplex materiálových a technologických koláží na túto tému. Bytosti ktoré sa objavujú v televízii sú síce konkrétne, ale nereálne, v mojich šperkoch im dávam čudné výrazy tváre - môže to byť tvár šialenca, ale aj svätice. V niektorých prípadoch používam farebnosť a zdobnosť „svätých“ obrázkov a predmetov. Zámerom je jemne ironicky vyjadriť to, že toto médium vnímam ako nový druh náboženstva - vieru v televízor. Televízoru veríme!