WRAF

2008 - 2009

 

In this series I try to reflect the omnipresent "war" of today's women with the world surrounding them. On one hand I criticize that nowadays society expects from women unrealistic results in many aspects. On the other hand I also aim criticism at women, because they themselves put up with these unrealistic criteria and strive to comply with them. I choose well known symbols as a gun, flower heart… and I am using this cliché symbols on the purpose. I work with it; I build on it a new composition with readable meanings. Dark beats applied to perforated spots on the pieces of jewellery are a symbolic reminder of a gunshot - a bullet - an attack. They are made out of different materials - hematite, marble, glass, steel and pearl-shell.

V sérii WRAF sa snažím reflektovať neustálu “vojnu” súčasnej ženy so svetom, ktorý ju obklopuje. Je to kritická séria. Kritizuje na jednej strane to, že dnešná spoločnosť, na základe skreslených kritérií vytváraných médiami a reklamou, očakáva v mnohých smeroch od žien nereálne výsledky, na druhej strane kritizuje aj ženy, za to že si to nechajú, že sa snažia nereálnym kritériám vyhovieť, že často nebojujú za seba, ale proti sebe, proti svojim záujmom, zdraviu a telu. Zámerne si vyberám všeobecne známe symboly ako pištoľ, srdce, kvet... ktoré balancujú na hranici klišé, a využívam ich na posilnenie svojej výpovede. Čierne perly, ktoré aplikujem na perforované miesta mojich objektov - šperkov, sú pre mňa symbolom strely – guľky - útoku.